Ochrona danych

Poniższe uwagi zawierają informacje dotyczące tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których możesz zostać osobiście zidentyfikowany. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej deklaracji ochrony danych poniżej tego tekstu.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
Niemcy

Tel: +49 (0)571 8396 6
Faks: +49 (0)571 8396 700

E-Mail: info@toppits.de

Jak zbieramy dane?

Zbieramy te dane, które nam przekazujesz. 

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę.

Analiza Twoich danych

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie może być statystycznie ocenione. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych narzędzi analitycznych. Analiza Twojego zachowania jest anonimowa i dlatego nie można Cię zidentyfikować. Możesz nie zgodzić się na tę analizę lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegóły można znaleźć w naszej deklaracji ochrony danych pod nagłówkiem „Moduły i narzędzia do analizy osób trzecich”.

Do czego używamy Twoich danych?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony.

Za pomocą innych danych możemy statystycznie przeanalizować Twoje zachowanie w internecie (np. za pomocą tzw. plików cookie). Takie analizy są anonimowe i nie można Cię w nich zidentyfikować. Możesz nie zgodzić się na tę analizę. Szczegóły można znaleźć w naszej deklaracji ochrony danych pod nagłówkiem „Moduły i narzędzia do analizy osób trzecich”.

Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi?

W każdej chwili masz prawo do otrzymywania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu, w którym Twoje dane osobowe są przechowywane. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na adres podany w nocie prawnej, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania na temat danych osobowych. Masz również prawo odwołania się do odpowiedniego organu nadzorczego. 

Czy Twoje dane są przesyłane w formie zaszyfrowanej?

Tak. Ta strona korzysta z szyfrowania. Ma to na celu uniemożliwienie osobom nieupoważnionym dostępu do Twoich danych.

Deklaracja ochrony danych

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

Ringstr. 99D-32427 Minden

Niemcy 

Tel.: +49 (0)571 8396 6 

Faks: +49 (0) 571 8396 700 

E-mail: info@toppits.de

I.               Uwagi ogólne i obowiązkowe informacje

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją ochrony danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których możesz zostać osobiście zidentyfikowany. Niniejsza deklaracja ochrony danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to wykonywane.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach i przeciwko marketingowi bezpośredniemu (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia w sprawie RODO, masz prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie z powodów wynikających z konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że uda nam się przedstawić przekonujące podstawy do przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Twoje dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych, które ich dotyczą, w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego. 

Organ odpowiedzialny

Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie można znaleźć w nocie prawnej. Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procedur przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją zgodą. Otrzymaliśmy wcześniej Twoją wyraźną zgodę. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nieformalną wiadomość e-mail na adres info@toppits.de Zniesienie zgody nie ma wpływu na zasadność procedur przetwarzania danych przeprowadzonych przed cofnięciem zgody.

Ustawowy inspektor ochrony danych

Jesteśmy prawnie zobowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych i go wyznaczyliśmy. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych można znaleźć w nocie prawnej.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

Odwiedzający stronę informowani są o tym, że mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszeń ochrony danych. Odpowiedzialnym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest komisarz ds. ochrony danych państwa federalnego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę komisarzy ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć, klikając poniższy link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy, były automatycznie przekazywane na podstawie Twojej zgody lub realizacji umowy, przekazane Tobie lub innej osobie odpowiedzialnej we wspólnym, odczytywalnym maszynowo formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak żądania wysyłane do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu w przeglądarce zmienia się z „http: //” na „https: //” i za pomocą symbolu blokady w pasku adresu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Masz prawo do bezpłatnych informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych na Twój temat, ich pochodzenia i odbiorców, celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do korekty, blokowania lub usuwania tych danych w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na adres podany w nocie prawnej, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec wiadomości reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w naszej nocie prawnej w celu wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

Zmiany do deklaracji ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych przepisów dotyczących ochrony danych w dowolnym momencie zgodnie z wymogami prawnymi.

II.               Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe używają tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o używaniu plików cookie i zezwalał tylko na pliki cookie w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie do pewnych celów lub ogólnie, a także aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub dostarczenia pewnych wymaganych funkcji (np. funkcja koszyka zakupowego), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i optymalne świadczenie usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań związanych z przeglądaniem stron internetowych) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera dostępu
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia danych, jeśli dowiemy się o jakimkolwiek dowodzie nielegalnego użycia. Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej i optymalnej prezentacji strony internetowej – w tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie, zachowamy Twoje dane, w tym dane kontaktowe, które podałeś, w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać do nas nieformalny e-mail. Zniesienie zgody nie ma wpływu na zasadność procedur przetwarzania danych przeprowadzonych przed cofnięciem zgody.

Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozostaną z nami, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie wycofasz zgody na ich przechowywanie lub dopóki cel przechowywania danych nie będzie już obowiązywał (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy tylko w przypadku oferty lub usługi, dla której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku ważnych zmian, takich jak zakres oferty lub niezbędne zmiany techniczne, użyjemy adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby Cię poinformować.

Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać do nas nieformalny e-mail. Zniesienie zgody nie ma wpływu na zasadność procedur przetwarzania danych przeprowadzonych przed cofnięciem zgody.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do uzasadnienia, rozwoju lub modyfikacji relacji prawnej (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi dostępu do usługi lub wystawienia faktur.

III.               Moduły stron trzecich i narzędzia do analizy 

Google Analytics

Ta strona wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Wtyczka przeglądarki

Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://narzędzia.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec zbierania danych

Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://narzędzia.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam związanych z zainteresowaniami Google i danych osób odwiedzających od zewnętrznych dostawców. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie w preferencji reklam konta Google lub całkowicie zrezygnować ze zbierania informacji przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Rezygnacja z gromadzenia danych”.

Przetwarzanie danych zleconych

Zawarliśmy umowę z Google na zlecenie przetwarzania danych i w pełni wdrożyliśmy rygorystyczne wymogi niemieckich organów ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics. 

Anonimizacja IP

Na tej stronie korzystamy z funkcji „Aktywacja anonimowości IP”. Oznacza to, że Google skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami niniejszej Umowy na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do zapewnienia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi Google.

Podstawa prawna

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi Google Maps w interfejsie API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej reprezentacji naszych usług online i ułatwi znalezienie miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z witryny Google na YouTube. Strona ta jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer Youtube zostanie poinformowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, zezwalasz YouTube na powiązanie Twojego zachowania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google będzie wiedziało, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do naszej witryny. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Jest to uzasadniony interes w zrozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, odwiedź https://developers.google.com/fonts/faq i przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności Google na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

IV. Dostawca usług hostingowych

Korzystamy z usługi hostingowej firmy it.x informationsysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz.

Umowa o realizację zamówienia została zawarta z dostawcą usług hostingowych. Ma to na celu zapewnienie, że Twoje dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz że zachowujemy kontrolę nad danymi przechowywanymi na serwerach dostawcy usług hostingowych.

Korzystanie z tych usług leży w interesie stabilnego świadczenia naszych usług. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wersja: Kwiecień 2018 r.